Wie zijn wij?

 

 

Het Big Smile Project.

Wij willen een opvang ná opvang realiseren voor de honden die het extra moeilijk hebben met de huidige wijze van opvang in de asiels. Door het bieden van een huiselijke opvang, waar de prikkels van andere honden tot een minimum worden gereduceerd en waar de honden worden verzorgd door vaste vertrouwenspersonen, kunnen de honden zonder tijdsdruk tot rust komen. Pas dan kunnen we ware aard van de hond observeren. Het Big Smile Project wil een éérlijke kans voor iedere hond, ook voor de honden op de Hoog Risico lijst.

Omdat ze het waard zijn !

 

 

 

 ©Tekening is gemaakt en ontworpen door Judith van der Wart