Eerste opzet

In eerste instantie wordt dit project een onder project van stichting Dier en Project. Dit om aanvangskosten zoveel als maar mogelijk te reduceren en de slagingskansen te verhogen. Echter wel met duidelijk gescheiden belang, boekhouding en alle andere denkbare eigen verantwoordelijkheden. De notarieel gedeponeerde statuten van stichting Dier en Project staan deze (neven)activiteiten toe. Het is echter de bedoeling en ook gewenst dat het Big Smile project in de nabije toekomst een afzonderlijke stichting wordt die geheel zelfstandig (doch onder toezicht van én in overleg met verantwoordelijkheid dragende autoriteiten) kan handelen, beslissen en geleid zal worden. In beginsel hebben we Dier en Project echter nodig, niet uitsluitend om de kosten te beperken maar ook om de realiteitszin te waarborgen. De huidige uitvoerende bestuursleden hebben niet uitsluitend/bovenal voorkeur voor deze rasgroepen, noch de illusie dat we iedere breed gebekte hoog risico hond het vege lijf kunnen redden. En nogmaals, door de hoge emotionele maatschappelijke inbreng is relativeringsvermogen noodzakelijk.

Bovendien zal gedurende dit tijdsbestek duidelijk worden wie, wat of hoe op gewenste wijze wil en kan functioneren binnen de definitieve setting. Het in de praktijk ervaren van de gewenste groep leidinggevende lijkt immers de beste leidraad voor een op te richten stichting die zich bekommert om de meest precaire rasgroepen.