Sympathisant

Wat is een sympathisant

Vanaf 12 euro per kalenderjaar betuigt u uw steun aan het Big Smile Project en ontvangt u van ons dit unieke en tastbare bewijs van uw sympathie voor dit hondenlevens reddende project! Indien gewenst kunt u zich ook direct inschrijven voor onze nieuwsbrief die vanaf december 2018 zal verschijnen.

Daarmee bent u dan ook direct op de hoogte van de voortgang én de evenementen van het Big Smile Project. Uiteraard kunt u zich op ieder gewenst moment weer afmelden voor ontvangst. De door u aan ons verstrekte gegevens zullen slechts voor interne doeleinden worden gebruikt en niet worden gedeeld met externe partijen. Door het verstrekken van uw gegevens gaat u akkoord met onze handelswijze waarbij we uw privacy uiteraard uiterst zorgvuldig zullen respecteren.

Als sympathisant van Big Smile draagt u letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan de opbouw, realisatie van ons project. Zoals u begrijpt hebben we hiervoor de steun nodig van heel veel dierlievende mensen die evenals wij, de mening zijn toegedaan dat alle honden nog een eerlijke kans verdienen. En dan wel zonder tijdsdruk en onder, voor hen, de meest mogelijke ideale omstandigheden. We zouden het ook ‘second best’ kunnen noemen want een hond in huiselijke omstandigheden in het bezit van liefhebbende eigenaren is natuurlijk het ideaalbeeld. In de huiselijke omstandigheden willen we zover als maar mogelijk tegemoet komen, daar waar rust en veiligheid gegarandeerd is. Waar de honden geobserveerd worden en waar hun ‘gebruiksaanwijzing’ wordt geschreven.

Zowel voor- als tegenstanders van deze rasgroepen zouden zich hierin moeten kunnen vinden. Door zorgvuldige selectie van aspirant-adoptanten die deelnemen aan onze informatieavonden betreffende herkomst en geschiedenis van het ras én van de hond in kwestie, wordt de wereld voor mens én dier een heel stuk veiliger! Samenleven in symbiose binnen een maatschappij waarin ook de HR-honden als volwaardige individuen worden bezien.

Sympathisant worden? 
Klik hier om de sympathisantenkaart te bestellen. 
Maak daarna minimaal 12 euro over zoals op uw bevestiging staat en na ontvangst van de betaling ontvangt u onze dank in de vorm van de sympathisantenkaart. Uiteraard is een groter bedrag heel erg welkom. Het gehele bedrag komt ten goede aan de opvang.

Aan het einde van het kalenderjaar zullen wij u wederom benaderen met de vraag of wij ook het daarop volgende jaar weer op uw steun mogen rekenen.